Kosmoenergetika

Saulės Sistema ir visų mūsų mylima planeta Žemė, pereina į visiškai naują energetinių vibracijų lygmenį, perkeldama ir mus visus į kokybiškai naują būties, saviraiškos ir energetinių mainų erdvę. Keičiasi kiekvieno žmogaus siekiai, peržiūrimi prioritetai, vertybėmis tampa dalykai, kurie iki šiol atrodė tik tolimos ateities vizija.

Prie naujųjų energijų tyrimų prisideda vis daugiau pačių stipriausių viso pasaulio universitetų, įvairių sričių mokslininkų, atskiros tikslinės komandos tyrinėja iki šiol mokslo nepaaiškinamus Dvasinio ir energetinio darbo rezultatus, modelius, galimybes.

Čia pateikiamas, vystomas ir mokomas Aukso Amžiaus Kosmoenergetikos metodas – pats pažangiausias, pats naujausias, suderintas su Šveicarijos, Danijos, Rusijos ir Ukrainos komandų specialistais, generuojančiais pačias inovatyviausias Žmonijos Dvasinio augimo ir psichinių savybių atskleidimo ir panaudojimo galimybes, deklaruojantis ir pritaikantis kosmohumanizmo principus. 

Čia jūs rasite žinias ir, jeigu norėsite, įgysite gebėjimus ir patirsite tiesioginį sąlytį su itin subtiliai atliepiančia, laiko patikrinta Dvasinio tobulėjimo ir energetinio darbo technika- Aukso Amžiaus Kosmoenergetika. Tai metodas, kuriame sulieti trys ryškiausi naujojo laikmečio Dvasinių technologijų mokymai: Energoterapija, Socioterapija – Psichoterapija ir Dvasinė terapija.

Aukso amžius žmonijai žinomas iš praėjusių laikų civilizacijų tyrinėjimo, taip pat kuriamų būsimo idealus pasaulio be blogio, be kančios ir ligų, be praradimų ir išsiskyrimų modelius. Aukso Amžiaus Kosmoenergetika- tai III kartos sublimuotas darbo su subtiliomis Kosmoso energijomis modelis, atspindintis Aukso Amžiaus žmonijos siekius:

 • vystyti itin aukštą Dvasinį potencialą,
 • Atskleisti ir maksimaliai aktyvinti kiekviename žmoguje slypinčias vertingas savybes, gebėjimus ir talentus,
 • Būti sveikiems ir visada turėti rezervinius gyvybinės energijos resursus,
 • Užsiimti tik pozityvia kūryba, nešančia gerovę visai Žemės planetai ir Žmonijai,
 • Gebėti sukurti sau ir artimiesiems reikalingą, norimą aplinką bei santykius,
 • Užsiimti tausojančia Žemės resursus ir aplinką veikla,
 • Patirti beribę Meilę, Laisvę ir Galimybes…

Šie Aukso Amžiaus Kosmoenergetikos principai, kartu su kosmohumanizmo ideologija, veda visus mus į tokį gyvenimą apie kurį anksčiau galėjome tik svajoti ar kurti savo idealiose  ateities vizijose. Tai nebe vizija- tai mokslas, savyje turintis visą potencialią jėgą ir galią šių tikslų realizavimui. Tai metodika kaip pasiekti, prisijungti, prisišaukti ir naudoti subtilias Kosmoso energijas, kaip tapti jų laidininku ir tarpininku, kaip atstatyti savo sveikatą, kurti Dvasinę ir materialinę gerovę, ugdyti ir atskleisti „snaudžiančius“ talentus ir realizuoti savimi Kūrėjo mums suteiktas savybes- Kurti, Mylėti ir Skleisti Gėrį…

Aukso Amžiaus Kosmoenergetika- patobulintas Kosmoenergetikos metodas, į jos perdavėjo Petrovo ir kitų Kosmoenergetikos krypčių linijas atnešantis papildomas, esmines Evoliucines Žmogaus ir Visatos Matricos modelio direktyvas, leidžiančias šį metodą panaudoti keletą kartų efektyviau, gaunant ilgalaikius norimų pokyčių rezultatus.

Projektas „Aukso Amžiaus Kosmoenergetika“ (AAK)- jungtinis tarptautinės komandos, užsiimančios gilių, transformuojančių sąmonės technikų tyrinėjimu, pritaikymu, naudojimu visiems Dvasinės evoliucinės krypties siekiantiems žmonėms, darbo rezultatas. Tai naujas kryptingas mokymas, vedantis į Aukso Amžiaus žmonijos savybių įgijimą, galios ir kūrybinio potencialo auginimą, gerovės ir darnos kūrimą.

Aukso Amžiaus Kosmoenergetikos mokymas susideda iš trijų lygių:

 1. Kosmoenergetika – Energoterapija
 2. Kosmoenergetika – Socioterapija
 3. Kosmoenergetika – Dvasinė terapija

 

 • Pirmo lygio mokymai – Kosmoenergetika – Energoterapija (Budistinis Kosmoenergetikos kanalų blokas)

Apima mokymo sritį apie Evoliucinio žmogaus energetinę struktūrą, biolauką, energetinius centrus ir jų pažeidimus, energetinius blokus bei įvairių rūšių negatyvą, esantį žmogaus energetinėje struktūroje- matricoje. Šiame lygmenyje yra mokoma kaip susikurti tinkamą, gerai veikiančią energetinę apsaugą, kaip rasti savyje ir pas kitus žmones energetinius pažeidimus ir kaip juos šalinti. Darbas su energetiniais centrais- čakromis, čakrų valymo- įsukimo- balansavimo mechanizmas, sveikatos energetinės matricos ir jų kūrimas. 

Mokymo metu vyksta iniciacijos į atskirus Kosmoso energijų kanalus (dažnius). Tai įšventinami į aukšto virpesių dažnių energijas, kurių įprastai nėra mūsų aplinkoje ir su kuriomis žmonės, neturėdami tikslinių kodų ir raktų, negali sąveikauti, su kuriomis negali dirbti ir jų prisišaukti. Įšventinimo (iniciacijos) į atitinkamą Kosmoso kanalą metu yra sukuriamas energetinis kanalas- ryšys, ir suteikiamas raktas (kodas), kurį turėdamas mokinys gali reikiamu metu išsikviesti energiją ir ją panaudoti sveikatos atstatymui, negalavimų šalinimui, įvairių varginančių problemų ar situacijų šalinimui, sprendimui, gyvybinio potencialo stiprinimui ir pan.

Pirmo lygio mokymuose yra mokomasi ir įsisavinami Kosmoenergetikos kanalai iš Budistinio (pirmojo) kanalų bloko, perduodama metodika, leidžianti keleriopai sustiprinti energetinio darbo galimybes, pakeisti esamus žmogaus gyvybinius resursus ir programuoti trokštamus pokyčius.

Asmenys, norintys įsijungti į mokymus, šios technikos įsisavinimą pradeda Kosmoenergetikos pradžiamokslio seminare, o po to dalyvauja bet kokiuose organizuojamuose I lygio seminaruose. Aktyvūs mokiniai yra kviečiami į praktines sesijas, kuriose aptariami ir nagrinėjami, įsisavinami praktiniai Kosmoso kanalų taikymo aspektai, atliekami praktiniai darbai su konkrečiais, to pageidaujančiais asmenimis, dalijamasi patirtimi.  

 • Antro lygio mokymai – Kosmoenergetika – Socioterapija (Maginis kanalų blokas)

Antro lygmens mokymuose – susipažįstame su įvairiomis emocinio, psichologinio, sugestologinio, okultinio ir kitais energetinio poveikio metodais. Mokomės rasti ir įvertinti panašius pažeidimus žmogaus energetinėje struktūroje. Čia ir žinios apie Magiją, apie įvairias magijos formas ir jų apsireiškimo būdus, maginius pažeidimus ir jų atsiradimą, destruktyvias, kenkiančias programas ir įvairius jų panaikinimo būdus ir priemones. Mokoma įvairių magijos panaikinimo metodų, perduodamos galimos apsaugos nuo magijos žinios. 

Šio lygmens mokymuose gilinamės į socioterapijos – psichoterapijos sritis, galimybes rasti ir pašalinti įvairius bet kokio asmens tapatybės veikimo aplinkoje kompleksus, trukdančius ar ribojančius bendravimo stereotipus. Prisiliečiame prie santykių, elgesio, reakcijų ir būties visuomenėje harmonizuojančių programų. Mokomės dirbti su energijomis, gebančiomis padėti keisti socialinio santykio programas ir šablonus ir bet kokias destruktyvias programas transformuoti į pozityvias…

Čia palaipsniui įsisaviname ir įvaldome Kosmoenergetikos kanalų energijas iš Maginio bloko. Prisiliečiame ir, tiek kiek siekia kiekvienas besimokantis, sąveikaujame su Makro Kosmoso informacine terpe – Visatos informaciniu lauku, siekdami gauti reikiamą informaciją. Mokomės informacinio pralaidumo technikų, reikiamos informacijos nuskaitymo technikų.

 
 • Trečio lygio mokymai- Kosmoenergetika- Dvasinė terapija (Magistrinis kanalų blokas)

Trečio lygmens mokymai – Dvasinė terapija, skirti asmenims giliai jaučiantiems savo pašaukimą ir potencialą panaudoti gautas žinias kažkokiam Žmonijos, Žemės ar Visatos kuriamam gėriui. Tai teorinė medžiaga, praktiniai mokymai, įvairios technikos ir Kosmoso kanalų energija asmenims, pasiruošusiems tapti profesionalais, gebančiais prisiimti atsakomybę už gaunamą galią ir jos realizaciją pozityviame- evoliuciniame bet kokios veiklos procese. Tai žingsnis į Žmonijai suteiktą Kūrėjo būtį, kuomet tampa realu kurti bet kokią aplinką, santykius, idėjų realizaciją. 

Energijos, kodų, programų perdavimo per atstumą žinios ir metodai, intuicijos ir bet kokių jos apraiškų ugdymo metodai, kūrybinio potencialo stiprinimo ir atskleidimo sąlygos ir būdai. Taip pat ir itin stiprios ir veiksmingos Visatos Matricos apsaugos kūrimo technika ir jos pritaikymas. Įsisavinamos profesionalios Energetinio darbo- Energetinės korekcijos technikos, leidžiančios veikti visame žmogaus energetinės struktūros lygių diapazone esant įvairaus pobūdžio pažeidimams, blokams ar net piktybinei intervencijai.

Čia palaipsniui įsisavinami Kosmoenergetikos kanalai iš Magistrinio kanalų bloko. Tiek, kiek besimokantis asmuo suvokia savo misiją ir veiklos sritį,- dirbama specialiai su tam atliepiančiais Kosmoenergetikos kanalais, padedančiais stiprinti tai sričiai reikiamus gebėjimus, intuiciją, informacijos iš subtiliojo pasaulio priėmimo ir suvokimo algoritmus…

 

KOSMOENERGETIKA- DVASINIO TOBULĖJIMO KELIAS

             

Pastaruosius 10 metų mūsų planetoje pastebimos didelės permainos. Tai liečia mus supančią aplinką, žmogaus socialinį aktyvumą ir veiksmų riziką, su kuria susiduriame priimdami svarbius sprendimus. Dažniausiai susiduriame su griaunančiais įprastą gyvenimo ritmą pokyčiais, kurių intensyvumas ir dažnis auga sulig kiekvienais metais. Ši situacija dažnai vadinama kvantinio perėjimo ar virsmo periodu ir jos neišvengiamumas buvo aprašomas vienokia ar kitokia forma įvairiose religijose bei dvasiniuose mokymuose.  

Vykstančios permainos yra energetinio pobūdžio ir atspindi visos Visatos vystymosi etapus. Tokių pokyčių esmė žmogui yra tapatinama su perėjimu į aukštesnių energetinių vibracijų srautą, į aukštesnį sąmoningumą. Vis dažniau ir vis daugiau filosofinių, kultinių ir religinių tiesų iškyla į paviršių. Ankščiau buvusios visiškai slaptos darbo su energijomis technikos dabar atveriamos plačiosioms masėms, bendram naudojimui ir bendram žmogiškosios sąmonės vystymui. Tai ne atsitiktinumas ir ne sutapimas. Pašvęstųjų rankomis pati Visata tiesia žmonėms ranką, kviesdama keistis ir mokytis.

Tačiau pasirodo kad daugeliui yra labai sunku priimti vis didesniu greičiu besiveržiančias permainas, nežiūrint to, kad domėjimasis iki šiol nepažintais dalykais labai stipriai auga. Žmonės lėtai įsisavina naujus metodus, naujas sąlygas, be to daugelis mokymų yra be galo sunkūs ir reikalaujantys dešimčių kruopštaus darbo ir kasdieninės praktikos metų. 

Kosmoenergetika tai žmogaus tobulėjimo ir sąmonės plėtimo įrankių ir technologijų visuma, paremta prisijungimu ir naudojimu visiškai realiai egzistuojančios įvairių dažnių kosmoso energijos. Šis metodas apjungia įvairių tradicijų ir krypčių pačius stipriausiuosius organizmo sveikatinimo metodus, okultinius pasaulio poveikio būdus ir galias bei religines doktrinas ir tiesas. Tai subtilus energijų, esančių žmogaus energetinės struktūros viduje bei tolimųjų išorės energetinių srautų, valdymo menas, leidžiantis kurti tokią realybę, kurios norime.

Visata yra pilna energijos, kurią kiekvienas sugebantis sąmoningai gali nukreipti reikiama linkme. Kiekvienas kosmoso kanalas, kuomet jis tampa pažįstamas žmogui (po iniciacijos)  tampa unikaliu įrankiu, padedančiu atkurti kažkurioje srityje pažeistą harmoniją ir žmogaus fiziniame, ir energetiniuose kūnuose. Kuo didesniu reikiamo spektro kanalų skaičiumi gali disponuoti individas, tuo greičiau vyksta jo visos energetinės struktūros progresas, tuo harmoningiau jis gali susiderinti su visos Visatos pulsavimo ritmais, tuo lengviau vyksta energetinė transformacija. Kvantinį virsmą arba perėjimą įveiks tie, kieno subtiliųjų kūnų visuma bus energetiškai pasiruošusi tokiam kokybiškam šuoliui. Kosmoenergetiką galime vertinti kaip dvasinio tobulėjimo įrankių ir technologijų visumą, galinčią padėti keisti savo energetinę struktūrą darniai ir harmoningai, kartu su supančios aplinkos pasikeitimais. Asmeninis sąmoningumas padeda rasti tikrąją Žmogaus paskirtį ir vietą Visatoje…                    

  Daugiau informacijos apie Kosmoenergetikos metodo mokymus rasite čia..

Eglė – Elė soul
Kosmoenergetikos Mokytoja