Magija

 
 

Meilė – paslaptinga, spinduliuojanti jėga, traukianti vieną atomą prie kito, prasidedanti nuo instinktyvios priešingų polių traukos, nugalinti visas kliūtis, net pavergianti protą nusilenkti.

Meilė – visos egzistencijos galingoji varančioji jėgainė. Ir dvi šios energijos raiškos formos: žemesnioji – atsiradimas, aukštesnioji – ekstazė.

Taigi MAGIJA –mokslas apie meilę: žvaigždžių meilę saulei, atomų meilę veikiančiajai jėgai ir pan.

Kas vengia meilės būties, visiškai nesupranta tokios sąveikos.

Maginis veiksmas dabarties realybėje, koks jis?

Vis dažniau žmonės ieško atsakymų į energijų pasaulio klausimus, juk kas tai bebūtų, ar tai šviesa, ar šiluma, ar meilė,- visa tai yra energija. Tikroji magija – tai visuomet abstraktus pasiekimas nežinomo, tai būtis tarp gyvybės ir mirties, kita realybė – jos pasiekimas ir grįžimas atgal.

Tai visuomet nauja patirtis, nors sukaupta ir daugybę kartų išbandyta, ji tokia daugialypė ir kintanti, kad orientuotis ir veikti galima tik turint aiškią sąmonės programą ir tikslą. Tai spontaninė KŪRYBINĖ MATRICA, veikianti erdvėje ir laike, kuriama užsibrėžtam tikslui pasiekti. Kiek vidinės savo ugnies esi pasiruošęs įdėti, kad pasiektum užsibrėžtą tikslą? Šiuo metu, tiesiog dabar, matricos kūrimo akimirką, kai nebelieka nei praeities, nei ateities, dirbama amžinybės laike arba belaikėje sąmonės būsenoje – esi KŪRĖJAS. Taip atsiveria absoliučių energijų pasaulis, galintis dovanoti žmogui Didelę, Beribę Jėgą. 

Žmogus – energetinė būtybė, sąveikaudamas su kitomis, tokiomis pat būtybėmis, kontaktuoja ne tik savo fiziniu kūnu, o ir savo energetiniais laukais (eteriniu, astraliniu, vitaliniu, mentaliniu, dvasiniu) – biolauku. Priklausomai nuo kontakto pobūdžio, tai gali būti malonus, suteikiantis bendravimo džiaugsmą ir gerą savijautą ryšys, bet deja, gali jis būti ir labai žalojantis, sukeliantis nerimą, baimę, skausmą, gėdą, pažeminimą, agresiją ir pan.

NUŽIŪRĖJIMAS, UŽKEIKIMAS, PRAKEIKIMAS – tai individo bendravimo su kitu asmeniu ir jo programos poveikio rezultatas. Nužiūrėjimas tai nėra „tamsių bobučių prasimanymas“.  Tai yra kito asmens sukurta ir pasiųsta  nesėkmių, ligų ar net sunaikinimo programa (tuomet jau prakeikimas). Taigi kol šiuolaikinis mokslas nėra iki galo išaiškinęs energijų pasaulio principų (nors šiuo metu tai stengiamasi padaryti, aktyviai bandoma išsiaiškinti „kvantas – banga „terpės ar nešėjo valdymo mechanizmus), tol nėra moksliškai išaiškintas ir toks individų simbiozės rezultatas.

     Magijos veiklos sritis yra labai plati – kaip jau rašiau – tai veiksmas energijų pasaulyje turint užduotą programą:

Magija tai nėra kažkas neįprasto, mes nuolat sukamės, esame energijų sąveikos terpėje. Ir galime neigti tai sakydami, kad mums tai nerūpi, kad to nėra, kad energijos mainai tarp individų nevyksta, kad jie neįtakoja elgesio, sveikatos, mūsų verslo ar sėkmės, galime neigti kad mes su tuo neturime nieko bendro…. Arba galime atsimerkti ir veikti: stengtis išsilaisvinti iš užburto nesėkmių, skausmo, ligų rato, nuimti mus slegiančias ir skausmą sukeliančias programas (nužiūrėjimai, užkeikimai, programa verslo žlugimui ir t.t.), panaikinti prisijungusių, mūsų energijos resursus naikinančių vampyrų kanalus (vampyras – svetimą energiją iš individo imantis ir ją naudojantis savo reikmėms asmuo), užduoti sėkmės, meilės programas ir kt.    

 Norint įsisavinti magijos žinias, ritualus ir gebėti daugiau – rekomenduojame dalyvauti Magijos kursuose:

 Informacija apie paslaugas teikiama  el.paštu: kosmoenergetika@gmail.com